WARSZAWSKIE ZESZYTY UKRAINOZNAWCZE

Bieżący Numer

Bibliografia

Numery Archiwalne

Rozmowy o Ukrainie

Dla Autorów

Redakcja

   
Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze wydawane są od 1989 roku, kiedy tu ukazał się ich pierwszy tom poświęcony tysiącleciu chrztu Rusi Kijowskiej. Rocznikiem tym zapoczątkowane zostały systematyczne studia nad literaturą, językiem, kościołem, religią, kulturą sakralną, świadomością narodową, myślą polityczną i filozoficzno-społeczną na Ukrainie, a także nad dziejami stosunków polsko-ukraińskich, rolą wybitnych postaci, zasłużonych instytucji, przełomowych wydarzeń oraz nad kulturowym pograniczem polsko-ukraińskim.

Od pierwszego tomu redaktorem Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych jest profesor Stefan Kozak, któremu pomagają pracownicy Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W każdym z ponad dwudziestu już tomów (średnia objętość 35-40 arkuszy wydawniczych) podejmowana jest inna tematyka wiodąca. Dotychczas wydane tomy zawierają ponad 650 pozycji bibliograficznych autorstwa ponad stusześćdziesięciu autorów.

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze odgrywają ważną rolę w integracji badań ukrainoznawczych w Polsce oraz są czynnikiem aktywizującym międzynarodową współpracę ukrainistów, w szczególności zaś współpracę polsko-ukraińską w tak ważnych dla obu narodów dziedzinach, jak badania naukowe nad wspólnym dziedzictwem kulturowym, naszymi historycznymi drogami i bezdrożami, dziejami konfliktów oraz problemami współczesności.

O Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych
Władysław A. Serczyk, Rola "Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych" w badaniu stosunków polsko-ukraińskich.
Teresa Chyczewska-Hennel, Kultura i historia w kształtowaniu się świadomości narodowej Ukraińców w publikacjach WZU.
Hanna Dylągowa, Problematyka religijna i kościelna w "Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych".
Marian Jurkowski, Tematyka sakralna w "Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych".
Bazyli Nazaruk, Problematyka pogranicza polsko-ukraińskiego na łamach "Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych"
Stanisław Dubisz, Problematyka językoznawcza w "Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych"