WARSZAWSKIE ZESZYTY UKRAINOZNAWCZE

Strona Główna

Bieżący Numer

Bibliografia

Numery Archiwalne

Rozmowy o Ukrainie

Dla Autorów

Redakcja

   

Wskazówki dla autorów tekstów składanych do druku

Do druku przyjmowane są artykuły, które nie były wcześniej opublikowane i które nie zostały oddane do druku w innych wydawnictwach. Test powinien zawierać:

  1. Tytuł artykułu, imię i nazwisko autora
  2. Przypisy według następującego wzoru:
    S. Kozak, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu. Warszawa 2005, s. 11.
  3. Streszczenie artykułu w języku angielskim (10-15 wersów), słowa kluczowe
Wszystkie materiały należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres wzu.ukraina@uw.edu.pl oraz kfu@uw.edu.pl.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać połowy arkusza wydawniczego.